Realizowane Projekty UE

 

 

Cele projektu:

 

Celem projektu jest dywersyfikacja usług oferowanych przez Wnioskodawcę, podniesienie jakości oferowanych usług oraz obniżenie kosztów świadczenia usług.

 

Planowane efekty:

 

  • Wzrost zatrudnienia;
  • Wzrost wpływów z podatków, co jest związane ze sprzedażą nowych usług;
  • Osiągnięcie korzyści dla środowiska dzięki wprowadzeniu ekoinnowacji produktowej (oszczędność wody oraz zużycia paliwa, a tym samym emisji spalin);

 

 

Wartość projektu: 888 306,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 397 210,00 PLN