TORF LITEWSKI WYSOKI BRĄZOWY

Torf Litewski wysoki brązowy-to materiał ekologiczny i naturalny stanowi najlepsze podłoże dla wielu grup roślin które preferują kwaśny odczyn gleby. Powstaje w wyniku obumarcia i niecałkowitego rozkładu roślin torfotwórczych w odpowiednich warunkach.Jest to torf nieprzetworzony, nie poddany obróbce o oryginalnym PH 3,5-4,5.

Torf kwaśny ma wiele zalet może zgromadzić bardzo dużą ilość wody, przy zachowaniu przepuszczalności i dobrej przewiewności. Doskonale spulchnia i napowietrza glebę, poprawiając jednocześnie jej strukturę.

Opakowania-250 L, BB 4m3, BB4,5m3

Frakcja /0-20/ oraz /0-40/